Temesvár barokk főtere

Temesvár barokk főtere

A belváros északi részének merőleges utcákból és egy hatalmas téglalap alakú főtérből (Piaţa Unirii) álló szerkezete a 18. században jött létre, és a török kort követő Habsburg városrendezés öröksége. A főteret, az egykori Losonczi teret – vagy másik nevén Dóm teret – pompás barokk, illetve itt-ott szecessziós épületek szegélyezik, amelyek egyéni stílusukkal játékos, mesekönyvszerű harmóniát varázsolnak a térre. A közelmúltban elvégzett felújításoknak köszönhetően az épületek nagy része színes homlokzatot kapott, a teret klasszikus macskakővel kövezték le, és még arra is volt gondjuk, hogy a középen kialakított, kandeláberekkel körbevett füves terület is barokk formát kapjon.

Szentháromság-oszlop

A tér közepén álló barokk szobrot (Statuia Sfântei Treime) az 1738-39-es pestisjárvány emlékére emelték. A feltehetően a híres Georg Raphael Donner osztrák művész által készített szoborkompozíciót a francia származású Anton Deschan von Hansen állíttatta közvetlenül a járvány után. A törökök elleni küzdelemben komoly érdemeket szerzett, majd a város vezetésében magasrangú pozíciókat elfoglaló nemes úrnak a felesége és a gyermeke is meghalt a járványban, ő azonban megfogadta, hogy ha túléli, hálából szobrot állít. Az oszlop talapzatán látható három szobor Borromeo Szent Károlyt, Szent Sebestyént (a nyilakkal) és Szent Rókust ábrázolja, míg az oszlop mellett a Bánság védőszentje, a cseh Nepomuki Szent János, valamint Szent Borbála és Dávid király alakjai elevenednek meg.

Dómtemplom

A tér túlsó végében áll a temesvári római katolikus püspökség székesegyháza, az 1736-74 között osztrák barokk stílusban épült dómtemplom (Domul Romano-Catolic). Tornyai szokatlanul alacsonyak, mivel a város akkoriban elsősorban katonai védelmi célokat szolgált, és a magas tornyokat könnyen eltalálhatta volna az ellenség. A templom megalkotói között a korabeli Habsburg Birodalom legkitűnőbb művészeit találjuk: az épület terveit az osztrák építész, a bécsi Hofburg épületein is dolgozó Joseph Emanuel Fischer von Erlach készítette, míg a hajó mellékoltárképeit a híres prágai festő, Johann Nepomuk Schöpf festette. A főoltáron látható kép Sárkányölő Szent Györgyöt, a templom védőszentjét ábrázolja. A remek akusztikával rendelkező templomban időnként koncerteket is szerveznek, az időpontokról az információs irodában érdeklődjünk. Magyar nyelvű misét csütörtökön és szombaton reggel 7.15 órakor, illetve vasárnap 9.00 órakor mondanak.

Művészeti Múzeum

A Bánság osztrák kormányzójának, majd 1778 után Temes vármegye főispánjának az úgynevezett Barokk palotában (Palatul Baroc Timişoara) volt a hivatala. A 18. század folyamán, több lépésben épült palotát a közelmúltban álomszépen felújították, és impozáns termeiben Románia egyik leggazdagabb képzőművészeti gyűjteménye (Muzeul de Artă) kapott helyet. Alapját Ormós Zsigmondnak, Temes vármegye 19. századi főispánjának magángyűjteménye képezi.

Az első emeleti termekben 19-20. századi román festők képeit állították ki, köztük néhány figyelemreméltó remekművel. A legnagyobb, mintegy hat termet megtöltő gyűjteménnyel a klasszikus stílusban alkotó Corneliu Baba (1906-1997) rendelkezik, teljes alakos portréképeivel több, Romániában jól ismert személyt is bemutat. Ilyenek például a sétapálcával a kezében Tudor Arghezi költőt és feleségét vagy az elegáns Lucia Sturdza Bulandra színésznőt ábrázoló festmények. A második emeleten egy szerény iparművészeti gyűjtemény után az európai festészet 16-18. századig tartó korszakából láthatunk egy válogatást, az itáliai reneszánsztól a flamand barokkig. Az átlag utazó számára nevek kevéssé ismertek, de ez egyáltalán nem csökkenti a művészi élményt. A kiállítást biedermeier portréfestmények és egy gazdag 18. századi ikonkiállítás teszi teljessé.

A tér körüli épületek

A Dómtemplom és az úgynevezett Barokk palota mellett a tér legfeltűnőbb épülete a keleties stílusú Szerb Püspöki Palota (Palatul Episcopal Sârb), ahol egy egyházművészeti kiállítást is megnézhetünk. Az 1747-ben emelt épület mai homlokzatát Temesvár főépítészének, Székely Lászlónak köszönheti, aki 1906-ban a korábbi barokk stílust keleties motívumokkal gazdagította, hogy jobban kifejezze az épület szerb jellegét. A püspöki palotától jobbra áll az 1748-ban épült szerb ortodox székesegyház (Catedrala Ortodoxă Sârbă), melynek bejárata hátul, a Str. Ungureanun van. A püspöki palotától balra, a Losonczi tér sarkán látható „mézeskalácsház” épület, az egykori Váltóbank (Bancă de Scont) Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján készült magyaros szecessziós stílusban (1908); homlokzatán keressük meg a Zsolnay-kerámiából készült stilizált méhkast. A tér másik szecessziós épületét, a szintén Székely László által tervezett úgynevezett Brück Palotát (1911) gömbölyű formák helyett geometrikus minták díszítik.

Művészeti Múzeum
Piaţa Unirii 1, tel: 0256-491-592, www.muzeuldeartatm.ro
Nyitva: kedd-vasárnap 10.00-18.00
Belépő: 10 lej

Szerb egyházművészeti kiállítás
Piaţa Unirii 4, tel: 0256-204-336,
Nyitva: hétfő-csütörtök 8.30-19.00, péntek 9.00-13.00

Fotó felül: ©concept w/Shutterstock.com

Képgaléria

Fedezd fel Temesvárt!

Temesvár

A Bánság szívében: Temesvár

A Románia nyugati kapujának számító, több mint...

TOVÁBB

Válassz útikönyvet!