Szent Jakab-templom

Szent Jakab-templom, Lőcse

Lőcse és egyben az egész Szepesség első számú kulturális látnivalója, a főteret uraló, háromhajós Szent Jakab-templom (Chrám sv. Jakuba). A hatalmas épület a kassai dóm után a második legnagyobb gótikus templom a Felvidéken, a 14. században épült, és – a 19. század közepén hozzáépített neogótikus torony kivételével – lényegében eredeti állapotban maradt fenn.

A templom féltve őrzött kincse a világ legmagasabb szárnyasoltárának számító Szent Jakab-főoltár (18,62 méter). A hársfából készült remekmű 1517-ben készült el, a gótikus szobrászat egyik legnagyobb mestere, Lőcsei Pál többéves munkájának eredményeképpen. A középső szoboralakok közül középen a két és fél méter magas Madonnát láthatjuk a gyermek Jézussal, tőle balra Szent Jakab, jobbra pedig Szent János áll.

A főoltár legérdekesebb része az utolsó vacsora lenyűgöző ábrázolása az oltár alsó részén, az úgynevezett predellán. A közepén látható Jézus mellére kedvenc tanítványa, János borul, Jézustól balra Szent Jakab, jobbra pedig a szakállas Szent Péter ül. Az árulásért kapott ezüstpénzeket rejtő erszényről könnyen felismerhető a háttal ülő Júdás alakja, akinek groteszk arckifejezését érdemes külön megfigyelni. A tanítványokban egyébként a művész azokat a lőcsei polgárokat mintázta meg, akik az oltár elkészítéséhez szükséges pénzt biztosították. Az asztal bal oldali végén lévő alak például állítólag a lőcsei bírót ábrázolja, míg a Jakabtól balra ülő sisakos férfi (Szent Pál) egyesek szerint maga Pál mester.

A főoltáron kívül még számos késő gótikus szárnyas oltárt rejt a templom, közülük többet Pál mester műhelyének tulajdonítanak. Külön figyelmet érdemel a Krisztus születése-oltár a bal oldali oldalhajó hátsó végében, melynek érdekessége, hogy az 1500-as évek elején faragott gótikus alakokat egy tökéletesen illeszkedő, barokk oltár veszi körbe. A kompozíció bal oldalán térdelő Máriát az egyik legtökéletesebb Lőcsei Pál-féle Madonna-ábrázolásnak tartják, ahogy a két pásztor finoman kimunkált alakja is gyakran szerepel a mester művészetét népszerűsítő kiadványokban.

A bal oldali oldalhajó falán 14. századi freskókat láthatunk, többek között a kertészek védőszentje, a keresztény hitéért vértanúhalált halt Szent Dorottya életéből vett jelenetekkel, de értékesnek számítanak a főhajó végén lévő gótikus hátaspadok is.

www.chramsvjakuba.sk

Fotó felül: ©Martin Drahomirecky/Shutterstock.com