Székely Nemzeti Múzeum

Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy

A múzeum anyaga Székelyföld legnagyobb és legérdekesebb közgyűjteményének számít, amelynek megtekintéséhez különös varázst nyújt maga a múzeumépület. Az 1913-ban átadott, eredetileg is múzeum céljára szánt épületet Kós Károly egyik leglátványosabb alkotásának tartják, az ajtókilincsektől a lépcsőház korlátjának díszítéséig minden egységes koncepció alapján készült. Ragyogó látványt nyújt a 2012-ben elkészített, Csaba királyfit ábrázoló ólomüvegablak a múzeum lépcsőházában, amelynek tervét Magyarország első világháború utáni külügyminisztere, a széleskörű művészi tehetséggel megáldott gróf Bánffy Miklós készítette még 1933-ban. A múzeum épülete 2020 januárja óta felújítás miatt zárva tart.

Kiállítások

Az 1875-ben alapított múzeum igen jelentős néprajzi, régészeti, történeti és természettudományi gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek csak egy részét tárják a látogatók elé. A népművészeti kiállítás legizgalmasabb látnivalói közé tartoznak a vargyasi székely, a hétfalusi csángó és a bodzafordulói román szobabelsők, a barátosi templom kazettás mennyezete és a reneszánsz mintás, bájos úrihímzések. A múzeum büszkesége az az ágyú (pontosabban annak ágyúcsöve), amely egyetlenként maradt fenn a Gábor-Áron féle legendás ágyúkból, és több évtizednyi távollét után 2015-ben hozták vissza Bukarestből Sepsiszentgyörgyre. Figyelemreméltó látnivaló a 17. században készült, késő reneszánsz stílusú zabolai oltár, míg a régészeti gyűjteményben egy, a mai ízlésvilágnak tökéletesen megfelelő, sárga-kék gyöngyökből álló szkíta nyakláncot őriznek. A lapidárium kisebb részben római síremlékekből, nagyobb részben erdélyi épületek, kastélyok és templomok díszes faragott köveiből áll.

Múzeumkert

A múzeum kertjében keressük meg Kós Károly kitűnő szobrát, a székelykapukat, a kopjafákat, valamint a Pottyandról származó parasztházat. Az 1767-ben épült ház az egyik legszebben berendezett tájház Székelyföldön, a tulipánmintás festett bútorok mellett a zöld kályhacsempékből álló csíkmadarasi kályha és a polgári hangulatú küsmödi kályha érdemel külön figyelmet. A múzeumkert kijáratánál két gyönyörű székelykapu áll, a baloldali 1733-ban készült Dálnokon, és feltehetően a legrégebbi magyar kapu Erdélyben.

Kós Károly u. 10.
tel: 0267-312-442
www.sznm.ro