Farkas utcai református templom

Farkas utcai református templom, Kolozsvár

Erdély legnagyobb egyhajós csarnoktemplomát (Biserica reformată) Mátyás király kezdeményezésére ferences szerzetesek építették a 15-16. század fordulóján, a reformátusok használatában 1622 óta van. A templom legfőbb jellegzetessége a 17-20. századból származó halotti címerek és halotti charták (a gyászjelentések ősei), de ugyanúgy figyelmet érdemelnek a reneszánsz hátaspadok (stallumok) és az 1827-ben készült úrasztal, az Utolsó vacsorát ábrázoló jelenettel. A színes virágokkal és gyümölcsökkel, valamint Mózes két kőtáblájával díszített szószék (1646) jól kifejezi a reneszánsz életörömöt, illetve a reformációnak az Ószövetség felé való fordulását, miközben a szószék koronáján Krisztus szimbóluma, a fiait saját vérével tápláló pelikán tűnik fel. A szentély végében 1942-ben helyezték el I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek és feleségeik, Bornemissza Anna és Bethlen Kata földi maradványait; a síremléket Kós Károly tervezte a rá jellemző jellegzetes stílusban. Figyeljük meg, hogy az álomszép barokk orgona milyen tökéletesen illeszkedik a gótikus belsőhöz; a templom akusztikája egyébként igen jó, nyáron szinte minden szerda este komolyzenei koncertet tartanak. A lelkészi hivatal a templommal szemben található.

A templom előtti kis téren állították fel a korabeli magyar szobrászat két legnagyobb alakja, Kolozsvári Márton és György által 1373-ban készített és jelenleg a prágai várban látható Szent György-lovasszobor másolatát (1904). A mű az első teljes alakos lovas szobornak számított a középkori Európában, egyúttal ennek a műfajnak különlegesen szép, harmonikus alkotása. Közvetlenül a templom mögött működött az egykori kollégiumi nyomda, amelyet fénykorában, az 1690-es években a Hollandiában tanult kiemelkedő nyomdász és betűmetsző, Misztótfalusi Kis Miklós vezetett. A református templom halotti chartái között egyébként ott találjuk Misztótfalusiét is (a szentély diadalívétől balra, a sarokban), sírját pedig a Házsongárdi temetőben kereshetjük meg.

Tel: 0264-591-270, www.farkasutca.ro
Nyitva: máj-okt hétfő-vasárnap 10.00-19.00, nov-ápr hétfő-péntek 9.00-14.00