Császári kripta

Császári kripta, Bécs

1633 óta a kapucinus szerzetesek templomának (Kapuzinerkirche) kriptájába temetik el a Habsburg család tagjait. A több mint 150 személy között megkereshetjük Ferenc József, Rudolf trónörökös és a magyar nemzeti színű szalagoktól roskadozó Erzsébet királyné szarkofágját. Az utolsó magyar király, IV. Károly száműzetésben halt meg a Portugáliához tartozó Madeira szigetén 1922-ben, és a mai napig ott van eltemetve. A kripta utolsó termében egy mellszobor állít neki emléket, felesége, az 1989-ben elhunyt Zita királyné, illetve fia, a 2011-ben elhunyt Habsburg Ottó viszont itt, a Kaisergruftban nyugszik. A legtöbb Habsburgnak csak a „külső” testét helyezték el itt, szívüket az Ágoston-rendi templomban (Habsburg Ottóét Pannonhalmán), belső szerveiket pedig a Stephansdom alatti katakombákban őrzik.

Mária Terézia grandiózus barokk síremléke az egyik legdíszesebb, tetején a királynő és férje, Lotharingiai Ferenc alakjával. Négy sarkán a Habsburgok uralma alatt álló országokat, a Német-római Birodalmat, Csehországot, Magyarországot, valamint Jeruzsálemet jelképező allegorikus nőalakok tűnnek fel, kezükben az adott ország koronájával, illetve Jeruzsálem esetében egy töviskoronával. A királynő síremléke előtt, puritán egyszerűségével éles kontrasztot keltő szarkofágban nyugszik Mária Terézia fia, II. József.

Neuer Markt, www.kaisergruft.at, tel: 01-5126-85388
Nyitva: péntek-szerda 10.00-18.00, csütörtök 9.00-18.00
Belépő: 7,50/6,50/4,50 euró

Fotó felül: ©Vladimir Wrangel/Shutterstock.com