Boim kápolna

Boim-kápolna, Lemberg

A 16. században élt Boim György erdélyi magyar posztó- és borkereskedő temetkezési kápolnája (Kaplicja Boimiv) Lemberg legszebb késő reneszánsz műemléke, egyúttal a város legjelentősebb magyar vonatkozású látnivalója. Boim György Báthory István lengyel királlyal együtt érkezett Lengyelországba, Lembergben telepedett le, és a város egyik legnagyobb polgármestere lett belőle. A 17. század elején emelt temetkezési kápolnája előtt hajdan Lemberg temetője húzódott, a sírokat azonban a későbbi városrendezés idején a híres Licsakivszkij-temetőbe szállították, és ott állították fel.

A kápolnát kívül-belül gazdagon faragott domborművek, egy krakkói művész alkotásai díszítik. A külső homlokzat felső részén például Jézus keresztre feszítésének néhány jelenetét láthatjuk, míg az alsó rész bal oldalán Szent Péter áll a mennyország kulcsával, jobb oldalán pedig Szent Pál karddal. A kápolna kupolájának tetején az úgynevezett „szomorú Jézus” alak tűnik fel: ez azt a bibliai pillanatot örökíti meg, amikor Jézus a megkorbácsolását követően, töviskoronával a fején leült megpihenni.

A kápolnába belépve szemben Jézust láthatjuk a Getsemáné-kertben, körülötte tanítványai alszanak. Az ettől balra lévő dombormű az utolsó vacsorát ábrázolja, a jobbra lévőn pedig Jézus tanítványa lábát mossa. Alul a szakállas, kalapos férfiak a báránnyal a zsidó pészach ünnepét jelenítik meg, ugyanis az utolsó vacsora Jézus és tanítványainak pészachi vacsorája volt. Lenn négy ószövetségi alak áll, balról jobbra Ezékiel, Mózes (kőtáblával), Áron és Jeremiás. A kápolna jobb oldali falán látható epitáfium (síremlék) Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, tőle balra Boim György, jobbra a felesége, Hedvig lengyel grófnő imádkozik. Csodáljuk meg a kék színben pompázó kupola részletgazdag kidolgozottságát is!

Ploscsa Katedralna, tel: 097-334-2558
Nyitva: ápr-okt közepe kedd-péntek 11.00-17.00, szo-v: 10.00-18.00, okt közepe-márc csak csoportok előzetes bejelentkezés alapján
Belépő: 30/15 hrivnya