Általános Szerződési Feltételek

1.     A JEL-KÉP Kft. (1126 Budapest, Orbánhegyi út 9., cégjegyzékszám: 01-09-873-549, adószám: 13794231-2-43) mint szolgáltató („Szolgáltató”) az általa kiadott könyvek értékesítése céljából a keletnyugat.hu honlapon („Weboldal”) az alábbi feltételekkel webáruházat üzemeltet.

 

2.     A megrendelésnek a megrendelő („Megrendelő”) által a Weboldalon történő leadásával és a jelen feltételek egyidejű elfogadásával adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között. A Szolgáltató vállalja, hogy – a Megrendelő választásának megfelelően – a megrendelést követően gondoskodik a megrendelt könyveknek az átvevőponton történő rendelkezésre állásáról, illetve a megrendelt könyveknek a postai úton történő kézbesítéséről. Átvevő ponton történő átadás esetén a könyvek vételárának kifizetése az átvevőpont munkatársa részére történik. Postai úton történő kézbesítés esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt könyveket a megrendeléstől számított három munkanapon belül postára adja. Postai úton történő kézbesítés esetén a Megrendelő az alábbi két fizetési mód közül választhat: előzetes átutalás és postai utánvétel.

 

3.     Amennyiben valamilyen előre nem látható okból a megrendelt könyv nem áll rendelkezésre az átvevő ponton vagy a könyv nem került postázásra a rendeléstől számított három munkanapon belül, a Megrendelő a rendelésétől elállhat.

 

4.     Postai kézbesítés esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomagnak a posta hibájából történő esetleges késedelmes kézbesítése, a csomag elvesztésével vagy megsérülésével kapcsolatban.

 

5.     A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt könyvet hibátlan állapotban bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, ellenkező esetében a szolgáltató köteles a terméket megfelelő minőségűre kicserélni vagy – amennyiben erre nincs lehetőség – a kifizetett összeget visszatéríteni. A Megrendelő az erre vonatkozó igényét köteles a termék átvételétől számított három munkanapon belül emailben jelezni a Szolgáltató felé.

 

6.     A Megrendelő jogosult a könyv kézhezvételétől számított 14 napon belül a rendelésétől indoklás nélkül elállni, és a kifizetett vételárat visszaigényelni a Szolgálató részére emailen küldött nyilatkozattal. A könyv visszaküldésének költsége ebben az esetben a Megrendelőt terheli.

 

7.     A megrendeléssel kapcsolatban a Megrendelő az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:

 

Pozsgai Szilvia
Email: titkarsagom@titkarsagom.hu
Tel: +3630-444-3222

 

8.     A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.