A legszebb szász erődtemplomok Erdélyben - Kelet-Nyugat útikönyvek A legszebb szász erődtemplomok Erdélyben - Kelet-Nyugat útikönyvek

A legszebb szász erődtemplomok Erdélyben

Almakerék erődtemplom
Az erdélyi szász falvak misztikus hangulatú erődtemplomai Szászföld legvonzóbb és legkülönlegesebb építészeti emlékei. Az erődtemplomok építését vagy a régebbi templomok erődítését a 15. század második felétől kezdve az egyre erősebb, főként Erdély déli, szászok által lakott területeit érő török és tatár támadások tették szükségessé. A falvak templomaikat egy vagy több fallal és védőbástyákkal vették körül, amelyen belül akár az egész lakosság védelmet találhatott. Az evangélikus felekezethez tartozó, közel 150 szász erődtemplom közül a leglátványosabbak Berethalmon, Almakeréken, Szászfehéregyházán, Prázsmárban és Szászhermányban láthatjuk, közülük több UNESCO-védelem alatt áll. A látogatás során érdemes külön rákérdezni, mert sok templom mellett apró, de annál érdekesebb kiállítások idézik fel az itt élt szászok egykori színes életét.


Berethalom

A 16. században épült, gótikus stílusú berethalmi (Biertan, Birthälm) templom Segesvár közelében található, ez az egyik legismertebb, UNESCO-védelem alatt álló szász erődtemplom Erdélyben. Az egykori szász evangélikus püspöki székhely két falgyűrűvel és több toronnyal körülvett temploma a városka központjában, egy domb tetején magasodik.

A hatalmas méretű templom gazdag hálóboltozattal, díszes gótikus ablakokkal büszkélkedik, ódon hangulatát fokozzák a kétoldalt függő középkori céhzászlók és – az egykor gazdag szász települések templomaira jellemző – néhány régi keleti szőnyeg. Legfőbb ékessége a 28 táblából álló, késő gótikus és reneszánsz stílusjegyeket ötvöző szárnyasoltár (16. század eleje), amely legnagyobbnak számít egész Erdélyben. A szárnyakon Jézus életének jelenetei elevenednek meg, a képek stílusában németalföldi mesterek hatása ismerhető fel. Az oltárszekrényt Jézus keresztre feszítését ábrázoló szoborkompozíció tölti ki, a kereszt alatt Szűz Máriával, Mária Magdolnával és János apostollal. Különleges érték az újszövetségi jelenetekkel díszített szószék, illetve a reneszánsz sekrestyeajtó, amelynek – bentről megtekinthető – bonyolult zárrendszere igazi remekmű.

Nyitva: vasárnap-péntek: 10.00-13.00, 14.00-19.00, szombat: 10.00-13.00, 14.00-17.00
Belépő: 10 lej
Első kép Berethalomról: ©littlewormy/Shutterstock.com

Berethalom erődtemplomBerethalom erődtemplomBerethalom erődtemplom


Almakerék

A közeli Almakeréken (Mălâncrav, Malmkrog) Erdély egyik legszebb, freskókkal gazdagon díszített gótikus templomát kereshetjük fel. Az eredetileg katolikus, ma evangélikus templom falait beborító, 14-15. századi freskók különlegesen jó állapotban maradtak fenn, teljes szépségükben láthatók a kor Nyugat-Európájának udvari művészetére jellemző kecses alakok, mozgalmas jelenetek. Eredetileg a templom kriptájában volt eltemetve I. Apafi Mihály (a környék ugyanis az Apafi család ősi birtoka volt), a fejedelem földi maradványait azonban a második világháború idején áthelyezték át a kolozsvári Farkas utca templomba, díszes szarkofágja pedig a budapesti Nemzeti Múzeumban látható.

A képek a főhajóban a teremtést, valamint az Ószövetség és az Újszövetség egy-egy történetét mutatják be, fentről lefelé, cikcakkban haladva. A szentélyben jobban kivehetőek a képek, a bal oldali falon a passió jelenetei tűnnek fel, különösen kifejező például a felakasztott, ördögökkel körülvett Júdás. A szentély mennyezetén a négy evangélista szimbólumait figyelhetjük meg: az oroszlánt (Márk), a bikát (Lukács), a sast (János) és az angyalt (Máté).

A freskók mellett nagyon értékes az 1450 körül készült szárnyasoltár is. Nyitott állapotban közepén Mária látható a kis Jézussal, akiket zenélő angyalok vesznek körbe. A kép alsó két sarkában a helyi főúr, a 15. században élt Apafi Mihály és felesége, Klára ismerhető fel, akiknek az adományából a templom épült. A szárnyakon látható négy jelenet Jézus születését (bal oldalt fenn), a Háromkirályok imádását (bal oldalt alul), Mária halálát (jobb oldalt alul) és Mária mennybevitelét (jobb oldalt fenn) ábrázolja. Ha a szárnyasoltár csukva van, kétoldalt Szent Mihály és Szent György arkangyal alakjai tűnnek fel, míg középen felül két jól ismert bibliai jelenet, az Angyali üdvözlet és Mária látogatása Erzsébetnél rendkívül finom ábrázolásában gyönyörködhetünk (az jelenetet a cikk első képe ábrázolja).

A templom nyáron napközben általában nyitva tart, egyébként a főutcán lévő 307. számú házban vagy közvetlenül a templom alatt lévő, szépen felújított lelkészi hivatalban (Pfarrhaus) kérhetjük el a kulcsot. Almakeréken még ma is viszonylag jelentős, mintegy 150 fős szász közösség él.

Lelkészi hivatal telefon: +40269-448-641
Belépő: 5 lej

Almakerék erődtemplomAlmakerék erődtemplom


Szászfehéregyháza

Szászfehéregyháza (Viscri, Deutsch-weisskirch) a nevét a fehér falú, faerkélyes tornyokkal körülvett, igazi középkori hangulatot árasztó erődtemplomáról kapta. A faluban eredetileg székelyek éltek, az ő általuk épített kápolna átalakításával építették fel a templomot az 1200 körül betelepedő szászok. Az UNESCO-védelem alatt álló templom belseje elképesztően bájos, a toronyból pedig az ősi hangulatú falu háztetőire nyílik lenyűgöző kilátás. A várfalban egy szerény néprajzi kiállítás is látható.

Az eredeti szász falukép egyébként Szászfehéregyházán maradt fenn a leglátványosabban: a jellegzetes szász házak bájos rendben sorakoznak a széles főutca két oldalán, ráadásul – a legtöbb szászföldi településsel ellentétben – a homlokzatok is ízlésesen fel lettek újítva. A falu tele van élettel, kíváncsi látogatókkal, akik úgy tűnik vigyáznak rá, hogy az autentikus falukép a jövőben is fennmaradjon.

Nyitva: június közepe-szeptember közepe mindennap 10.00-13.00, 14.00-19.00
Belépő: 10/5 lej

Szászfehéregyháza erődtemplomSzászfehéregyháza erődtemplom


Szászhermány

A Brassó közelében fekvő Szászhermány (Hărman, Honigberg) gótikus erődtemplomát hét védőbástyával megerősített, 12 méter magas várfal veszi körül. A templom a 13. században épült, majd a többi szász templomhoz hasonlóan a 15. században védőfallal vették körül, amelyben hosszabb támadások esetére akár ottlakásra is alkalmas cellákat alakítottak ki. A várfalban egy gótikus stílusú, 15. századi freskókkal – egyebek mellett az utolsó ítélet képével – gazdagon díszített kápolna is fennmaradt, fal egy másik részében pedig kiállítást rendeztek be szász bútorokból és viseletekből. A templomban is feltétlenül érdemes körülnézni, egyebek mellett az itt látható gyönyörű régi keleti szőnyegek miatt.

Nyitva: h-szo: 9.00-18.00, v: 10.00-18.00
Belépő: 10/5 lej
Telefon: +40729-745-210
Első kép Szászhermányról: ©Silviu-Florin Salomia/Shutterstock.com

Szászhermány erődtemplomSzászhermány erődtemplom


Prázsmár

A legnagyobb és sokak szerint legkülönlegesebb szász templomerőd szintén Brassó közelében, Prázsmáron (Prejmer, Tartlau) található. A Világörökség részét képező templom építése már a 13. század elején, a német lovagrend rövid ideig tartó uralma idején elkezdődött. A korai gótikus stílusú templom a kerci cisztercita apátság mintájára épült, mivel azonban a lovagrend építtette, eredetileg nem a kercihez hasonló hosszú szárú, hanem a német lovagrend keresztjére emlékeztető egyenlő szárú kereszt alakú volt az alaprajza.

A templom belső várfala az első török támadás idején, 1425-ben épült, majd a 16. században még egy fallal megerősítették. A hatalmas kettős várfalba építve, négy szinten összesen 272 tároló- és lakóhelyiségből álló cella állt a falu lakóinak a rendelkezésére, hogy támadás idején ott húzódjanak meg (mai szemmel a várudvar határozottan emlékeztet egy négyszintes modern társasházra). A kívülről falépcsőkön megközelíthető cellák belül is összeköttetésben vannak egymással, és egész kis labirintust alkotnak – érdemes szétnézni benne. A cellák egy részében kiállítások láthatók, melyek közül a legérdekesebb egy régi osztályterem és egy régi szász bútorokból álló gyűjtemény.

A templombelső épségben megmaradt gyönyörű hálóboltozata és lóhere formájú ablakai a korai középkor világát idézik. Értékes szárnyasoltára az egyik legrégebbi Erdélyben (1460), Jézus szenvedésének, keresztre feszítésének és feltámadásának jeleneteit ábrázolja. A templomban minden vasárnap istentiszteletet tartanak.

Nyitva: máj-okt kedd-szombat 9.00‑18.00, vasárnap 11.00-18.00, nov-ápr hétfő-szombat 9.00-16.00, vasárnap 11.00-16.00
Belépő: 15/7 lej
Prázsmár erődtemplomPrázsmár erődtemplom

Válassz útikönyvet!

Olvass cikkeket!

Kalotaszeg Magyarvalkó

A legszebb kalotaszegi templomok

A Kolozsvár környéki magyar nyelvi szigetek közül a legjelentősebb Kalotaszeg. Vonzerejét leginkább fehérre meszelt, mesekönyvekbe illő templomok jelentik, a faerkéllyel és négy fiatoronnyal díszített templomtornyok örökre az emlékezetbe vésődnek. A legtöbb templom középkori eredetű, román-gótikus stílusban … Tovább

Erdély történelme

Erdély történelme dióhéjban

Ebben a fejezetben rövid áttekintést adunk Erdély fordulatokban gazdag történelméről, az ókortól egészen az 1989-es forradalomig. Utazás előtt, alatt vagy akár utána is hasznos lehet elolvasni, vagy akár csak a felmerülő témával kapcsolatban egy-egy fejezetet fellapozni belőle. Aki az … Tovább

Szék

20 kötelező látnivaló Erdélyben

A klasszikus nevezetességeket tartalmazó lista az Erdélyt kevésbé ismerőknek készült, számukra szeretné érzékeltetni az erdélyi látnivalók rendkívüli gazdagságát, sokszínűségét. Az Erdéllyel történő ismerkedést ezzel a listával érdemes kezdeni, és a következő útitervbe minél több pontját … Tovább